3 gode råd til indretning af kontoret

Når man har et kontor, hvor mange medarbejdere har deres daglige gang, er det vigtigt, at kontorerne er indrettet på en god måde, således miljøet er i top, hvormed medarbejderne har de bedst mulige forudsætninger for at udøve det givne arbejde. Her er det både vigtigt at indrette taktisk i forhold til møbler og interiøret, mens valg af forskellige møbler også er vigtigt for at få lavet en god arbejdsplads for medarbejderne.

Placér borde, stole mv. taktisk i kontoret

Når man skal indrette et kontor, er det meget vigtigt at stille kontorstole, møbler, reoler, skillevægge og lignende taktisk, således det passer bedst muligt i forhold til den funktionelle hverdag på kontoret. Det kan være en fordel at lave en gang på kontoret, hvor det er muligt at gå, når man skal hente kaffe, finde noget i printeren, gå i arkivet eller lignende. Derved undgår man, at mange medarbejdere kommer til at skulle gå slalom mellem medarbejderne, hvilket kan virke forholdsvis forstyrrende, når man sidder på et kontor med mange medarbejdere. Hernæst kan man også placere reolerne taktisk, således de ikke kommer til at fylde for meget, men alligevel får den ønskede funktion, og her kan der blot være tale om mindre reoler, der skaber linjer uden at virke for store og forstyrrende.

Find eventuelt nye møbler til kontoret

Det kan også være, at man i forbindelse med indretningen af kontoret har behov for nogle nye møbler, hvilket eksempelvis kunne være i form af kontorstole, borde, reoler, lydisolerende skillevægge eller lignende. I forbindelse med køb af nye borde, kan det være en fordel at købe hæve-sænke-borde, da man herved åbner muligheden for, at medarbejderne kan stå op, når der arbejdes, hvilket kan være en god variation i løbet af dagen. Når man sidder meget ned i løbet af en dag, løber blodet ikke så meget og hurtigt rundt i kroppen, som det gør, når man står op, hvorfor det kan være en fordel at variere det, således man holder blodomløbet godt i gang.

Er miljøet uforanderligt uden større indgreb? Lav renoveringer

Hvis man har gamle kontorbygninger, hvor det er svært at lave et godt indeklima, kan det være en fordel at lave nogle renoveringer, hvilket eksempelvis kunne være udskiftning af vinduer, efterisolering, udskiftning af tag og lignende. Dette vil give et bedre indeklima, da fugten i lokalerne vil minimeres, mens det også bliver lettere at styre temperaturerne, når der er god isolering. Hernæst skal det også holdes in mente, at kontorbygningerne bliver mere værd, hvis man en dag skal leje dem ud eller sælge dem, i tilfælde af at man skal flytte i større lokaler, til en bedre passende lokation eller lignende.

Det kræver noget kapital, hvis man skal lave energirenoveringer og købe nye møbler til kontoret, hvorfor det kan være en fordel at optage et samlelån, så der er råd til fornyelserne.