Ændr dine følelses- og handlemønstre med hypnose

Mange mennesker oplever i deres hverdag, at de sidder fast i bestemte handlemønstre eller tankemønstre. Disse mønstre kan indimellem føre til dårlige vaner, fobier, angst eller andre vanskeligheder, som fylder alt for meget i hverdagslivet, og som ofte forringer ens livskvalitet. Det kan for eksempel være, at man har lavt selvværd og selvtillid, hvilket gør, at man oplever præstationsangst på jobbet eller eksamensangst på studiet. Det kan også være, at man oplever problemer i sit parforhold, såsom jalousi eller seksuelle problemer, har en dårlig vane med at bide negle eller trøstespise, oplever symptomer på PTSD efter en voldsom oplevelse, eller ofte oplever mange at føle sig stresset i hverdagen eller på jobbet.

Hos Skin Hypnose Rødovre kan man modtage hypnosebehandling, for de problemer man går og tumler med, hvad enten det er afhængigheder, stress, dårlige vaner, samlivsproblemer, flyskræk eller et helt andet problem, som man oplever i sit liv.

I Rødovre har Skin Hypnose mange års erfaring og har en bred vifte af alsidige behandlinger, hvor hypnose er omdrejningspunktet for behandlingen. Her er der mulighed for at få hjælp til stort set alle de problemer, som man oplever i sit liv og sin hverdag, og som forringer ens livskvalitet.

Hvad er hypnose?

Ved hypnosebehandling får man hjælp til at nedbryde sine uhensigtsmæssige følelses- og handlemønstre, så man kan tage styringen over sit eget liv og sin egen hverdag, og komme tilbage på rette spor. Man får hjælp til at omlægge sine tankemønstre, for eksempel omkring sin angst, sine fobier eller sine dårlige vaner, da disse ofte er forbundet med irrationelle følelser. Disse følelser kan ofte synes irrationelle for omgivelserne, men til gengæld være meget reelle for én selv. Ved hypnose får man altså hjælp til at tackle disse følelser, så de ikke behøver være styrende for ens liv og hverdag.