Hvad bruger man røntgen til?

De fleste af os kender til røntgen. Måske vi har stiftet bekendtskab med det i Supermantegneserien eller måske vi har fået scannet kroppen på hospitalet. Røntgen bruges dog på mange områder, og det vil vi tage et nærmere blik på her.

Røntgen i sundhedsvæsenet

I sundhedsvæsenet bruger man røntgen til at udrede, om en person lider af en særlig sygdom. Der skelnes dog imellem brugen af røntgen.

Røntgenundersøgelse: Her sender man strålerne igennem kroppen for at fremkalde et billede, så man kan se, om der f.eks. er knoglebrud eller noget at se på vores organer. De er en meget almindelig undersøgelse.

CT-scanning: Denne undersøgelse er betydeligt mere avanceret, da man scanner fra mange vinkler og får billeder, hvor man kan se f.eks. kar, hjernevæv, væv og meget mere. Billedkvaliteten ved denne type scanning er meget mere detaljeret, hvorfor den bruges, når der skal diagnosticeres.

MR-scanning: Er ikke en billedscanning magen til de to andre. Her giver radiofrekvensbølger nogle meget detaljerede billeder, så man kan se kar, nerver, organer m.m. an med større præcision. Scanningen er nok mest kendt for at være anvendt til undersøgelse af kræft, men kan også påvise, om en person har ledskader, karsygdomme etc.

Røntgen til inspektion af fødevarer

Røntgen er som nævnt også anvendt uden for sundhedsvæsenet. Blandt andet testes en del af den mad vi spiser via røntgen. Metoden kan bruges til mange forskellige ting. Man kan blandt andet måle fedtindholdet i kød, inspicere forseglede produkter eller se om frugt er god eller dårlig. Der er mange muligheder, og røntgen udgør derfor en vigtig del af fødevareindustriens evne til kontrol og kvalitetsmålinger. Denne type test kræver naturligvis helt særligt udstyr som f.eks. dette.

Andet brug af røntgen

Det er pudsigt, hvor mange steder, vi ser røntgen uden at skænke det en tanke. Tænk blot på, når du går igennem en sikkerhedskontrol i lufthavnen. Her scanner sikkerhedspersonalet dine ting, mens man også selv skal ind i en maskine i nogle tilfælde.

Røntgen bruges desuden i industrien til f.eks. kvalitetskontrol. Her kan man scanne f.eks. stålkomponenter og kvalitetsvurdere, ligesom man kan scanne pakke, breve m.m., hos postvæsen. Røntgen bruges overalt.