Skal loftet isoleres?

Hvis dit hus er over 15 år gammelt, så er det en god ide at isolere loftet hvis det ikke allerede er sket.

Hvorfor skal loftet isoleres?

Uden tilstrækkelig isolering, vil over 30 procent af varmen forsvinde op gennem taget. I ældre huse kan det være helt op til 50 procent. Det siger sig selv, at der vil være meget at spare på varmeregningen med et godt isoleret tag.

 

Hvad afgør om loftet trænger til isolering?

Der er tre punkter som indikerer, at loftet trænger til at blive isoleret:

  • Loftet er mere end 15 år gammelt
  • Loftet ikke er blevet efterisoleret
  • Loftet enten er utæt eller i dårlig stand

Tagkonstruktionen er mere end 15 år gammel

Er taget under 15 år er der som regel ingen grund til at efterisolere. Det samme gælder hvis taget er skiftet inden for de sidste 15 år. Er taget skiftet, så ville det skulle efterleve de skrappe krav i bygningsreglementet, herunder mængden af isolering. Det vil ofte kunne svare sig at efterisolere, hvis taget er ældre end 15 år.

Er loftet isoleret nok?

Har du 250 mm isolering eller måske mindre, så bør du få isoleret til minimum 300 mm.

For at undgå fugt i tagkonstruktionen, så bør der etableres et dampspærre.

Dampspærret skal placeres maksimalt en tredjedel inde i isoleringen og på den varmeste side, for at undgå at den varme og fugtige luft kondenserer ved trækonstruktionen.

Når isoleringen bliver tykkere, er der risiko for, at der spærres for ventilation ved tagfod og ved gangbroen. Ved tagfoden bør ventilationen opretholdes ved f.eks. at etablere et vindbræt mellem spærene. Gangbroen bør også hæves, så der er ventilation på undersiden af brædderne.

Isolering imellem 300-400 mm er tilstrækkeligt. Det vil svare til kravet i Bygningsreglementet til en tilbygning eller hvis der skiftes tagbelægning eller et eksisterende tag renoveres.