Vælg den rette psykoterapeut i København

Man kan have mange forskellige grunde til at opsøge hjælp hos en psykoterapeut. Mange mennesker modtager psykoterapi, fordi noget i deres liv går dem på, samt forringer deres livskvalitet. Nogle eksempler kan være at man har en følelse af at være stresset, at man oplever sig selv som mindre værd end andre, er genert, udsættes for mobning, har gennemgået en traumatisk oplevelse, gennemgår en krise, skilsmisse eller andre parforholdsproblemer, eller har angst, depression, OCD eller lignende. Der kan altså være mange grunde til at man har behov for hjælp til at komme videre i livet, genskabe livsglæde, eller genvinde balancen i sin hverdag.

Hvad går psykoterapi ud på?

En psykoterapeut er en professionel behandler, som, ved hjælp af samtaler, har fokus på først at identificere de mønstre, mekanismer og dynamikker, der ligger bag symptomerne, og derefter hjælper til at ændre dem. Til psykoterapi er der altså fokus på at italesætte og arbejde med de følelser, handlinger, tanker og hændelser, som gør at man, for eksempel, føler sig ked af det, mindre værd, stresset, angst, deprimeret, eller lignende. I samtaleterapien forsøger psykoterapeuten dermed at hjælpe med at få indsigt i og forstå disse vanskeligheder som man kan opleve, og derefter give de værktøjer, man har brug for, til få en højere livskvalitet og fungere bedre i sin hverdag.

Hos Kaas Terapi i København er der fokus på dig selv, samt din oplevelse. Der skabes et nærværende og trygt rum, hvor du kan modtage hjælp til både at identificere de tanker og følelser, som vanskeliggør dit liv, samt til at forandre disse tanker og følelser. Via dette link kan du læse mere om psykoterapeut i København, psykoterapeutkbh.dk. Her er der desuden fokus på, sammen med psykoterapeuten, at finde frem til, hvad man har mest brug for at arbejde med, så man på den måde hjælper sig selv til at skabe livskvalitet og balance i hverdagen.