Vælg den rigtige type krydsfiner

Krydsfinerpladen har snart 100-års jubilæum, men pladens popularitet er ikke blevet mindre igennem årene. Det skyldes på den ene side, at pladens konstruktion har nogle særlige egenskaber, som ikke findes i andre plader, men også at man løbende har udviklet særlige krydsfinerplader som tagkrydsfiner, vandfast krydsfiner og andre typer krydsfiner, som egner sig til forskellige formål.

Den industrielle masseproduktion af krydsfinerplader begyndte i starten af 1930’erne og er ikke formindsket siden. Særligt under 2. verdenskrig blev pladerne masseproduceret og brugt i alt fra biler til bombefly. I dag bruges den ikke så meget til biler og bombefly, men tagkrydsfiner og gulvkrydsfiner bruges i vid udstrækning inden for byggeriet til opbygning af stærke undergulve og undertage. Vandfast krydsfiner bruges også både til støbeforme, trailerbunde og på både.

Krydsfinerpladens styrke ligger i dens opbygning

Krydsfinerplader fremstilles ved at der skrælles tynde lag af langsiderne på store træstammer, der roterer på en stor drejemaskine. De tynde lag træ kaldes finer, og de limes efterfølgende sammen i mange lag, som tilsammen danner en plade med den ønskede tykkelse. Det er måden, som disse lag limes sammen på, der er baggrunden for navnet krydsfiner og for den store styrke, som pladerne har.

Under limningen drejes finerlagene skiftevis i for hvert lag, så fiberretningen ligger vinkelret på hinanden, og derved krydser. De kryds som dannes af fibrene i de forskellige lag, er grunden til, det kaldes krydsfiner. Krydserne i krydsfineren er også det, som giver krydsfiner den store styrke.

Ofte vil man kunne se forskel i farverne på lagene i en krydsfinerplade. Det skyldes at de yderste lag opbygges med finer fra de stærkeste og flotteste træer, mens de inderste lag opbygges af ringere kvalitet eller billigere træsorter. På den måde udnyttes al træet og man få plader med en flot overflade.

Sådan vælger du den rigtige type krydsfiner

Når du anvender krydsfiner, skal du være opmærksom på hvilken type krydsfiner det er – eller rettere, hvilken type lim, som krydsfineren er limet med. Importeret krydsfiner i dårlig kvalitet limes ofte med lim, der er tilsat formaldehyd. Anvender du den slags krydsfiner til møbler og andet inventar, så vil formaldehyden i limen med tiden blive afgivet til luften i huset. Det kan medføre allergiske reaktioner eller eksem. Skal du bruge krydsfiner til møbler eller andet inventar, er det vigtigt, at du sikrer dig, at krydsfineren ikke er limet med en lim, som indeholder formaldehyd.

Tagkrydsfiner og vandfast krydsfiner i bedre kvalitet er i stedet limet med fenollim, som er vandfast, men ikke afgiver formaldehyd, mens plader som kun er beregnet til indvendig brug ofte er limet med en PVA trælim, som ikke er vandfast.

Anvender du finerplader, som ikke er vandfast limet til tagkrydsfiner eller gulvkrydsfiner, så risikerer du at lagene i krydsfineren falder fra hinanden. Tagkrydsfiner og gulvkrydsfiner vil ofte blive udsat for mere fugt end eksempelvis møbler, og skal derfor være af en særlig kvalitet.

For at definere hvilke krydsfinerplader der kan anvendes som eksempelvis tagkrydsfiner i byggeri, er der lavet standarder for kvaliteten af krydsfinerplader og deres anvendelsesområder. For plader af krydsfinerplader hedder den relevante produktstandard DS/EN 636, og der findes herunder tre pladekvaliteter, der hver svarer til den fugtpåvirkning, som pladerne forventes at blive udsat for efter montering:

  • Anvendelsesklasse 1 egner sig til anvendelse i tørre omgivelser (indendørs i opvarmede rum).
  • Anvendelsesklasse 2 egner sig til anvendelse under lejlighedsvis højere fugtpåvirkning (i uopvarmede bygninger, garager og lignende steder)
  • Anvendelsesklasse 3 egner sig til anvendelse under stor fugtpåvirkning (udendørs uden at være overdækket).

Skal du købe tagkrydsfiner til et undertag skal du derfor sikre dig, at krydsfineren er godkendt til anvendelse i klasse 2. Skal du bruge krydsfiner til et hundehus, legehus eller anden konstruktion, som typisk vil stå under åben himmel, så skal du op i klasse 3. Skal du bruge krydsfiner indendørs, så vælg en der kun er godkendt til anvendelsesklasse 1, og ikke limet med en lim, som indeholder formaldehyd.

Når du køber krydsfiner, så er det vigtigt at vælge den rigtige type – både for din egen og for konstruktionens sundhed.

 

Når du skal lave nyt gulv med gulvfliser, så er det en god idé at gøre nogle overvejelser om hvilken type gulvfliser, der skal lægges. For én ting er hvordan du gerne vil have flisegulvet skal se ud, men noget andet er om de gulvfliser og den fuge, du gerne vil have, egner sig til det pågældende sted.