Driftsoptimering forbedrer årsresultatet

Løbende optimering af en virksomheds driftomkostninger, er en af de prægende faktorer, der har indflydelse på årsregnskabet. Driftsoptimering som koncept er ganske simpelt. Det kan f.eks. være inden for følgende områder:

  • Medarbejdereffektivitet
  • Produktionseffektivitet
  • Standardisering og implementering af ny teknologi

En stor del af nutidens moderne industrivirksomheder har allerede sat fokus på optimeringen af egen drift – til dels for at realisere en mere effektiv og kvalitetsberiget produktion.

Medarbejderoptimering

Nutidens industri udvikler sig, af tidligere uset hastighed, som påvirker alle facetter af dets virke. Fra medarbejdereffektivitet til produktionseffektivitet. 

Ved at op opkvalificere kompetencer påvirker man indirekte ens drift. Opkvalificeringen sker ofte gennem kurser, forretningsudvikling, sparing & coaching mm. Denne form for kompetenceudvikling bidrager til en virksomheds evne til at realisere dets fulde potentiale.

Alle virksomheder bør derfor altid stræbe efter at blive bedre til at veksle mellem innovation og daglige driftsopgaver. Det stiller ikke blot krav til medarbejdere men bestemt også ledelsen.

De ledelsesværktøjer, nutidens ledelse er fortrolige med og oftest griber fat i fra deres værktøjskass, stammer desværre fra industrialiseringen. Det er forældede teknikker og metoder, som ikke er tilstrækkelige i nutidens produktion.

Derfor skal medarbejdere såvel som ledelsen opkvalificeres for at skabe den mest effektive påvirkning af driften.

Produktionsoptimering vha. CNC

Produktionsvirksomheder har f.eks. over mange år optimeret deres proces gennem udnyttelsen af CNC-teknologien. Her kan komponenter, små som store –produceres i massevis inden for ganske kort tid.

Der findes i dag et utal af produktionsvirksomheder, hvor næsten alle arbejder med metal og andre materialer, herunder plast på daglig basis. Virksomheder som; LPM Production i Ølgod, er en producerende virksomhed. LPM er en specialiseret virksomhed, hvis speciale er automatdrejning og langdrejning.

Gennem deres bearbejdningscenter producerer de: Glasholdere (grisetryner), vinkel møtrikker samt dolly hoveder osv. til industrien.

Som virksomhed har de en interesse i at optimere deres egen drift – for derved direkte påvirke resultatet af deres samarbejdspartners drift.

Mange veje, ingen er rigtige

Der er altså mange veje til optimering, og ingen af dem er rigtige eller forkerte. Så længe fokus er på opkvalificering samt produktionseffektivisering – så vil man unægtelig se en positiv indflydelse på ens drift.