Få stabiliseret fundamentet og kom sætningsskaderne til livs

Jordlaget under fundamentet kan skabe alvorlige sætningsskader 

Den underliggende jord under nyt såvel som gammelt byggeri har stor betydning for byggeriets fundament. Er fundamentet bygget på et solidt jordlag, vil det som oftest ikke få betydning for byggeriet, men er jordens bæreevne ikke tilstrækkelig, eller er der store rystelser grundet trafik eller bygningskonstruktion i nærheden, kan det få byggeriet til at synke eller sætte sig.  

Sætningsskader kan vise sig som revner i husets facade og sokkel, men det kan også komme til udtryk gennem revner i gulvet. Disse skader kommer aldrig belejligt, så derfor er er det vigtigt altid at holde øje med eventuelle skader og få fat i en sagkyndig til at komme og vurdere skadens omfang – Læs mere her  

Ud over at gøre stor skade på et byggeri, så kan sætningsskader også medføre fugt og skimmelsvamp, da revner skaber utætheder i fundamentet.  

 

Stabilisering og efterfundering af fundament  

Er der opdaget påbegyndende sætningsskader, eller er der behov for efterfundering af et byggeri, vil der først og fremmest blive foretaget en jordbundsundersøgelse. Undersøgelsen har til formål at analysere jordlaget under byggeriet, og den kan fortælle alt om jordlagets sammensætning og bæreevne.  

Viser jordbundsundersøgelsen, at der er behov for en stabilisering af byggeriet, kan Uretek Metoden®  være den bedste løsning. Med Uretek Metoden® bliver der injiceret et tokomponent materiale ved navn Uretek GeoPlus® ned gennem et smalt rør og ned under fundamentet i det bæredygtige jordlag. 

Det injicerede materiale ekspanderer, når det kommer ned under jorden. Dermed udfylder det eventuelle hulrum under fundamentet, og skaber en stabil og hård masse, der er i stand til at bære byggeriets fulde vægt. På den måde er det muligt at stoppe sætningsskader med at udvikle sig, og fremtidige sætningsskader kan blive forhindret.  

 

En hensynsfuld måde at sikre mod sætningsskader  

En sætningsskade kommer aldrig belejligt, og sådanne udfordringer kan ofte resultere i byggerod og store omkostninger. Det kan være til stor gene for både byggeriets beboere såvel som de omkringliggende huse.  

Uretek Metoden® kræver ingen opgravning, og det er blot nødvendigt med et meget lille arbejdsområde. Røret, som Uretek GeoPlus® skal injiceres gennem, er kun 12 mm bredt, og derfor undgås yderligere omkostninger, der kan være forbundet med eksempelvis reetablering af have, indkørsel eller lignende. Vigtigst af alt kan bygningen blive brugt som den plejer, mens dens fundament bliver stabiliseret med Uretek Metoden®. Det betyder, at familien kan leve som den plejer, og er det en industribygning, behøves produktionen ikke gå i stå.