Forstå reglerne for videoovervågning: Den komplette guide

Videoovervågning kan være et effektivt redskab til at øge sikkerheden og overvåge områder, både i erhvervsmæssige og private sammenhænge. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at forkert brug af videoovervågning kan føre til krænkelser af privatlivet og overtrædelser af lovgivningen.

Denne artikel giver dig et overblik over de vigtigste regler og retningslinjer, du skal være opmærksom på. Ellers anbefaler vi at læse den udvidet guide hos Bagger Låse & Alarm A/S, hvor du også kan få det samlet overblik over videoovervågning regler.

regler video overvågning

Videoovervågning på private grunde

I Danmark er der specifikke regler for videoovervågning på privat ejendom for at beskytte privatlivets fred og persondata. Ifølge databeskyttelseslovgivningen skal der være en legitim interesse eller en lovlig forpligtelse for at installere videoovervågning. Det er kun tilladt at overvåge områder, hvor der er en berettiget interesse i at beskytte, såsom indgangspartier, parkeringspladser og haver.

  • Skiltning: Det er obligatorisk at opsætte synlige skilte, der informerer om, at området er under videoovervågning.
  • Opbevaring af optagelser: Optagelser skal opbevares sikkert og må kun anvendes til det formål, de er indsamlet for.
  • Adgang til optagelser: Individer har ret til at anmode om adgang til optagelser, hvor de er til stede, og få dem slettet, medmindre der er en lovlig grund til at beholde dem.

Videoovervågning i erhvervsmæssig sammenhæng

Virksomheder, der ønsker at anvende videoovervågning, skal opfylde en række krav i henhold til Persondataloven og EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR).

  • Legitim interesse: Der skal være en legitim interesse i at overvåge, f.eks. for at forebygge kriminalitet eller beskytte virksomhedens ejendom.
  • Privatlivspolitik: Virksomheden skal udarbejde en privatlivspolitik, der klart beskriver formålet med overvågningen og hvordan persondata behandles.
  • Begrænset opbevaring: Optagelser skal opbevares sikkert og kun i en begrænset periode, som er i overensstemmelse med lovgivningen.

Videoovervågning i boligforeninger

Boligforeninger, der ønsker at implementere videoovervågning, skal også overholde Persondataloven og GDPR. Det er vigtigt at informere beboerne om videoovervågningen og deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af deres personoplysninger.

  • Formål: Boligforeningen skal have et klart defineret og legitimt formål med videoovervågningen, f.eks. at forhindre kriminalitet eller beskytte ejendommen.
  • Skiltning og information: Klare og synlige skilte skal opsættes, og beboerne skal informeres om deres rettigheder og formålet med overvågningen.
  • Opbevaring og adgang: Ligesom i andre sammenhænge skal optagelser opbevares sikkert og kun i en begrænset periode. Beboerne har ret til at anmode om adgang til optagelser, hvor de er til stede.

Du finder hele Tv-overvågningsloven her.