Sløjf ubenyttede brønde og boringer og undgå forurenet drikkevand

Forurenet drikkevand er en af de mange problemer ved at lade ubenyttede brønde og boringer stå hen. At drikke forurenet vand er selvsagt sundhedsskadeligt og kan føre til alvorlige sygdomme, og det er særligt ældre, små børn og syge mennesker, der har ekstra høj risiko for at blive alvorligt syge. Det er derfor meget vigtigt med sløjfning af brønde og boringer, der ikke benyttes.

 

Dét sker der helt præcist med drikkevandet, når man lader ubenyttede brønde og boringer stå hen

Det beskidte og forurenede vand, der ligger på jordoverfladen, kan sive ned gennem en gammel ubrugt vandboring, som dermed fungerer som et slags dræn. Det betyder, at vandet ender med at sive ned til grundvandet, og da vandet på jordoverfladen hverken er renset, filtreret eller lignende, er det både beskidt og forurenet vand, der ender med at sive ned i grundvandet. Hvis grundvandet får tilføjet sprøjtegifte, olie og anden form for forurening, bliver det udrikkeligt, og således risikerer vi at blive syge, hvis vi drikker det, og vi ender desuden med at løbe tør for rent drikkevand. Det er derfor meget vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at beskytte grundvandet – og derfor er det en god idé at sløjfe de ubenyttede brønde og boringer.

 

Dét skal man gøre, når en boring eller en brønd er ubenyttet

Det er vigtigt, at man ikke selv begynder at gøre noget ved sin ubenyttede brønd. Der er mange regler, der skal overholdes, og sløjfningen skal for eksempel indberettes til myndighederne. Det er derfor vigtigt at kontakte en professionel og certificeret brøndborer, der kan udføre arbejdet for dig. Således sikrer du dig også, at du overholder reglerne, lever op til dine forpligtelser som grundejer og samtidig beskytter grundvandet. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun er, hvis en brønd eller boring er ubenyttet, at en sløjfning er nødvendig. Hvis for eksempel man er i gang med at skifte fra jordvarme til fjernvarme, eller hvis boligen tilsluttes et vandværk i stedet for en drikkevandsboring, er det også nødvendigt at få boringen sløjfet af en autoriseret brøndborer.