Styrk dine kompetencer med et kursus i misbrugsbehandling

Arbejder du med unge eller udsatte til hverdag? Møder du ofte folk, der har misbrug som en del af livet? Misbrug er en svær sag at håndtere, og det er derfor ikke uvæsentligt, at du som fagperson er opdateret på, hvordan du udfører dit arbejde. Hos misbrugscenterved Hillerød og Hørsholm tilbyder de forskellige kurser og uddannelser i misbrugsbehandling. Misbrugscentret fungerer også som et midlertidigt botilbud til hjemløse og behandling af stof- og alkoholmisbrug.

1-årige uddannelser

Misbrugscenter i Hillerød og ved Hørsholm tilbyder to forskellige 1-årige uddannelser. Den ene er en kognitiv misbrugsuddannelse. Uddannelsen giver dig kompetencer til at anvende den kognitive metode i mødet med mennesker, der har problemer med misbrug af rusmidler. Den kognitive terapi er meget anvendt i Danmark. Den hjælper ’patienten’ til at udforske hvordan problemerne udløses, hvilke uhensigtsmæssige tanker der opstår i forbindelse med problemet, samt tanker og handlinger der kan afløse de dårlige mønstre.

Udover den kognitive uddannelse tilbyder de også en narrativ misbrugsuddannelse. Denne uddannelse tager udgangspunkt i grundlaget for at skabe forandringer for ’patienten’. For at skabe forandringer er det væsentligt at forstå det narrativ, der er forbundet med misbruget – værdier, erfaringer, tanker og følelser. Det handler om at hjælpe mennesker med at kunne leve tæt på sig selv og andre uden hjælp fra misbruget.

Motivationssamtaler

Ønsker du at blive stærkere til at føre og lede motiverende samtaler? Du kan tage en 6 måneders uddannelse i motiverende samtaler, der giver dig kompetencer til at styrke andre igennem samtalen uden at konfrontere og modspille. Den motiverende samtale undersøger og styrker de motivationer, der skal til for at ændre uhensigtsmæssige vaner.

Center for Forsorg og Behandling tilbyder også skræddersyede kurser og temadage, der passer til netop dig eller din virksomhed. Det giver en skarpere profil og øget arbejdsglæde at holde sin værktøjer ved lige, når man skal hjælpe udsatte mennesker.