Få orden på lageret

Et ordentlig lager er helt centralt for at en virksomhed kan fungere optimalt. Roder det herude, kan firmaets medarbejdere ikke udføre deres arbejde tilfredsstillende, og dine kunder vil ikke få den service de har krav på.

Orden, orden og orden

Orden er alfaomega, hvis du skal have et velfungerende lager. Har du ikke styr på, hvor dine varer ligger, vil det både virke uprofessionelt, når kunder ikke får deres varer til tiden, og det vil også koste dig penge som virksomhedsejer. Det vil nemlig kræve ekstra tid, at arbejde på et lager, hvor man skal bruge tid på at finde hver enkelt ting, og endnu værre; det kan koste dig kunder, hvis de ikke er tilfredse med din virksomheds betjening. Derfor må det være et must, at hver medarbejder sørger for at holde orden i de ting, som vedkommende har med at gøre. Ofte er der dog mange, som arbejder med de samme ting, og det kan derfor være en ide at uddele ansvaret, så der er enkelte medarbejdere, der har hovedansvar for forskellige dele af lageret, hvor det betragtes som en del af deres arbejdsopgave, at holde lageret ryddeligt.

Den rette indretning

Selvom dine medarbejdere holder lageret ryddeligt, er det selvfølgelig også vigtigt, at lageret er indrettet på en måde, så det er muligt at sætte tingene i system. Det kræver blandt andet, at der er rigeligt med plads, så de enkelte dele altid kan lægges på det samme sted. En mulig løsning er at investere i gode reolsystemer, som du kan købe ved Mas-Høvik, der specialiserer sig i indretning af lagre. Et godt reolsystem er fleksibelt, så du kan tilpasse det til dit behov – der måske varierer i løbet af et år. Hvis I indretter jeres lager på en logisk måde, så tingene er tættest muligt på, hvor de skal bruges, er chancen størst for, at lageret bliver ved med at værre ryddeligt. Tag derfor altid medarbejderne med på råd, når lageret måske skal genindrettes. Så sikrer du dig, at dit lager bliver indrettet på en måde, der giver mening i dagligdagen – også når det hele skal gå hurtigt.

Lav labels

Er der mange, som arbejder på lageret bliver system endnu vigtigere. Når du har lavet et system, og alting ligger det rette sted, sker det nemlig ofte, at systemet er helt eller delvist forsvundet efter en uge. Det sker, fordi folk på en travl arbejdsdag ikke altid prioriterer at lægge tingene, hvor de fandt dem, og så dukker rodet hurtigt op igen. En måde at styrke motivationen til at lægge tingene det rette sted er at bruge labels. Ved at klistre labels på reolerne, der indikerer, hvor tingene skal ligge, fjerner man enhver tvivl om, hvor den rette placering er. Det gør det desuden nemmere at rydde op, da systemet ikke skal genopfindes hver uge.

Hvis du følger disse små tips, vil dit lager formentlig tage sig bedre ud, og selv om det kan lyde kedeligt at rydde op, giver et ryddeligt lager overskud til de sjove opgaver.