Gør arbejdspladsen sikker med de rette færdselstavler

Færdselstavler kan være et uvurderligt redskab til at styrke sikkerheden for medarbejderne på en arbejdsplads. Det er særligt relevant på arbejdspladser med meget kørsel og mange firmabiler.  Specielt om morgenen og til fyraften kan der opstå farlige situationer, når pladsen er begrænset, og der er mange mennesker og køretøjer til stede. Forskellige typer af færdselstavler kan her benyttes til at gøre det klart for medarbejderne, hvordan færdselsvejene benyttes mest hensigtsmæssigt – både for sikkerhedens og effektivitetens skyld.

 

Forskellige typer tavler og deres brug

Der findes mange forskellige vejskilte og færdselstavler, og hver især egner sig til forskellige situationer. Det kan være kant- og baggrundsafmærkning, til at markere hjørner af bygninger, som let påkøres, fordi pladsen er trang, eller det kan være forskellige typer af vigepligtstavler, der kan regulere trafikken. Læs meget mere her

Ved effektiv skiltning øger man sikkerheden på arbejdspladsen og undgår hermed risikoen for farlige situationer. Det kan være med klart skiltede fartbegrænsninger, med vigepligtstavler og forbudstavler, eller med påbudstavler, der viser, hvordan trafikken skal forløbe rundt på en større plads, og vigepligtstavler, der sætter regler for forkørselsretten i forbindelse med trange passager. Skiltning kan være relevant ved indkørsler og parkeringspladser, men særligt i forbindelse med større lagerpladser, med færdsel af både bløde og hårde trafikanter, er det vigtigt.

 

Få hjælp til at vælge det rigtige sted

Placeringen af færdselstavlen er afgørende for, at den får den effekt, der er meningen. Dårligt placerede tavler kan således i sig selv medføre en øget risiko for ulykker, og det er derfor vigtigt at tænke placeringen godt igennem. Som virksomhed eller forening er man selv bedst klar over, hvilke behov det er, man ønsker at dække ved at opsætte nye færdselstavler, men ofte kan det det være en god idé at få hjælp fra professionelle. En virksomhed som Traffics A/S, der har hjemme på Sjælland og også sælger færdselstavler, tilbyder for eksempel kyndig vejledning i forbindelse med opsætning af tavlerne.