Har din virksomhed et godt indeklima?

På de fleste arbejdspladser opholder medarbejderne sig indendørs i størstedelen af deres arbejdstid, og det stiller krav til indeklimaet. Et dårligt indeklima har en negativ indflydelse på vores koncentration og præstationsevne og kan i værste fald forårsage øget sygefravær. Rensning af luft og væsker er en nødvendighed i utallige industrivirksomheder, og derfor er en industriventilation en god investering.

Besparelser for miljøet og virksomhedens økonomi

En industriventilation tjener ikke kun fordele hos medarbejderens psykiske og fysiske trivsel på arbejdspladsen. En industriventilation er også med til at højne produktiviteten, skåne maskiner og produkter, og sidst men ikke mindst er en industriventilation med til at skåne miljøet for sundhedsskadelige affaldsstoffer. En industriventilation har det formål at lede støv, varme, fugt, røg og giftige dampe væk fra medarbejderne og produktionen se mere her.

En reducering af energiforbruget er ikke alene gavnligt for miljøet. Et lavt energiforbrug på ventilationsområdet gavner også virksomhedens driftsøkonomi. Så selvom at en investering i en industriventilation kan være en dyr fornøjelse, vil det med sikkerhed være en god investering for din virksomhed på sigt. En effektiv ventilation mindsker ligeledes risikoen for arbejdsulykker og i sammenhæng med, at en industriventilation mindsker sygefraværet blandt de ansatte, vil den være med til at øge produktiviteten, hvilket er noget, der kan mærkes på virksomhedens bundlinje. Der er altså mange fordele ved at investere i en industriventilation.

Lev op til Arbejdstilsynets krav

I industrien og på langt de fleste arbejdspladser stiller Arbejdstilsynet skrappe krav til ventilationen og nedbringelsen af påvirkninger fra materialer som eksempelvis røg og støv. I laboratorier stilles der specifikke krav med hensyntagen til fleksibilitet og regulering af trykforhold, som konstant er varierende. Derfor er det i et laboratorie en nødvendighed at etablere et anlæg, som regulerer luftmængderne, således at trykforholdet mellem laboratoriet og de nærliggende rum afbalanceres korrekt. Hertil vil en industriventilation være effektiv.

Vælg en autoriseret industriel leverandør

I de fleste virksomheder installeres der standard komponenter til etablering af udsugning. Der findes dog enkelte tilfælde, hvor det er nødvendigt at tilpasse enkelte komponenter for at opnå tilstrækkelig effektiv udsugning. Netop derfor er det vigtigt, at du vælger en professionel leverandør, der kan komme ud til din virksomhed og tage mål og derfra skræddersy en løsning, som passer til forholdene ved jer. På den måde sikrer I jer altid at have et sundt og behageligt indeklima – til glæde for de ansatte og til gavn for virksomheden.