Hvad er en elinstallationsrapport?

En elinstallationsrapport er en er en del af et huseftersyn, som bliver foretaget i forbindelse med de fleste boligsalg. Det er en uvildig og professionel gennemgang af en boligs elektriske installationer, deres lovlighed samt funktionsdygtighed.

Man får typisk udført en sådan rapport sammen med en tilstandsrapport. En elinstallationsrapport er ikke lovpligtig, men mange får den lavet alligevel. Dog er den obligatorisk, hvis man ved bolighandlen vil tegne en ejerskifteforsikringen.

Det er sælger af boligen, der skal bestille rapporten og tage kontakt til en autoriseret elinstallatør.

 

Hvad er med i elinstallationsrapporten og hvad er ikke inkluderet?

Elinstallationsrapporten bliver foretaget af en autoriseret elinstallatørvirksomhed og gennemgangen indeholder blandt andet:

  • Kontrol af eltavler
  • Kontrolmåling af fejlstrømsafbrydere
  • Kontrol af lavvoltsinstallationer
  • Kontrol af elinstallationer
  • Kontrol af materialet bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag

 

Derudover er der en række ting, man skal være opmærksom på, der ikkeer inkluderet i rapporten, heriblandt:

  • Bagatelforhold som sædvanlig slid på elinstallationen, som ikke påvirker funktionsdygtigheden
  • Utilgængelige dele af elinstallationerne
  • Elinstallationer uden for selve bygningen (det kunne f.eks. være fritstående havebelysning)
  • Hårde hvidevarer
  • Andre brugsgenstande

Fordele ved rapporten og priser

Den største fordel for både køber og sælger, ved at få udarbejdet en elinstallationsrapport er, at den er med til at sikre begge parter mod trælse og uforudsete økonomiske overraskelser efter bolighandlen. El-eftersynet gør opmærksom på eventuelle fejl og mangler i elinstallationerne, som sælger og køber så kan tage i betragtning i forbindelse med boligsalget.

Det er som sagt sælger der har til opgave at finde en autoriseret elinstallatør. Ejendomsmægleren må ikke være et bindeled mellem disse. Det er desuden også sælger der skal betale for rapporten. Prisen for en elinstallationsrapport varierer meget alt afhængig af boligens størrelse og alder.

Priserne ligger dog i gennemsnit på 1.500 kr. på boliger op til 135 m2. Har du en større bolig, vil prisen naturligvis være højere, og det samme gælder, hvis du skal have lavet en elinstallationsrapport på landbrugsejendomme eller erhvervsbygninger.