Indret en inspirerende virksomhed og forøg produktiviteten

Nutidens moderne medarbejdere tør stille større og større krav til deres arbejdspladser, da de ved, virksomheden er interesseret i at understøtte deres personale bedst muligt, så de kan producere og arbejde effektivt. Det giver nemlig flere penge til virksomheden, samtidig med at de gør arbejdsstyrken glad og kan holde længere på deres kvalificerede medarbejdere.

Af samme årsag ser man flere og flere eksempler på, hvordan virksomheder går nye kreative veje for at indrette inspirerende miljøer.

Flotte møderum

Møder er en stor del af dagligdagen på mange arbejdspladser. Vi mødes både i projektgrupper, teams og som ledere. Mødekulturen er dog ofte under beskyldning for at være ineffektiv og for at stjæle folks tid, da flere ender med at sidde passivt i energidrænende lokaler.

Netop derfor er mange firmaer begyndt at gøre mere ud af deres møderum. Rummene designes, så der er masser af naturligt lys, der påvirker koncentrationsevnen positivt, ligesom udstyret er i orden. Her er der både hæve- og sænke borde, de rette opkoblingsmuligheder til skærme og tavler samt friske farver, der gør det hele en tand mere indbydende.

Hvad vigtigere er, så har virksomhederne forstået, at møderummet skal være der til de større forsamlinger, men at der også skal være plads til mindre og mere uformelle møder. Derfor har mange oprettet velegnede oaser rundt omkring i virksomhederne, hvor de ansatte kan mødes og nemt vende deres dagsorden. Det fordrer frihed og kreativitet – og gør det lettere at passe møderne ind i dagen, uden at skulle booke møderum først.

Et frisk kantinemiljø

Det er ikke kun mødemuligheder og faciliteter, der giver point hos de ansatte. Det at have en kantine at mødes uformelt i, er vigtigt for det sociale liv på kontoret. Alle professionelle har behov for at koble af, og det gør mange bedst i frokostpausen, hvor hjernen får lov til at tage et hvil.

Som alle andre rum og lokaler, må kantinen gerne være frisk og inspirerende. Indret jer derfor med flotte kantinemøbler og sørg for, de er funktionelle og behagelige. Tænk desuden over, at rengøringspersonalet skal kunne gøre ordentligt rent, hvorfor f.eks. borde og stole skal være lette at fjerne fra gulvet og have overflader, der er lette at tørre efter.

Stillerum

Ikke alle rum skal være egnet til grupper. I kraft af storrumskontorets popularitet, ses de flere og flere steder. Mange har dog behov for at kunne fordybe sig i deres arbejde – særligt hvis de er under tidspres. Derfor giver det god mening med mindre stillerum, hvor den ansatte kan koncentrere og fordybe sig.

Husk at spørge dine ansatte, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du understøtter deres arbejdsbehov og om du kan bidrage til et mere produktivt miljø.