IT-drift sikrer en velfungerende arbejdsdag

I dag spiller pålideligt IT-udstyr en stor rolle for den moderne arbejdsplads. Særligt mindre og mellemstore danske virksomheder indgår aftaler med konsulenter og supportere, der kan analysere og implementere den elektroniske hjælp, virksomheden har behov for.

Det er nemlig ikke alle virksomheder, der har specialiseret arbejdskraft siddende eller har ressourcer til at opretholde en hel IT-afdeling. Derfor er supportløsningen efterspurgt – og det er med god grund.

God IT giver stabilitet

Nutidens medarbejder har behov for velfungerende software, et velfungerende netværk og ikke mindst sikkerhed. Særligt sidstnævnte har været en udfordring for mange virksomheder tidligere, hvilket har ført til gidseltagning af vigtige filer, når hackere har været på spil – eller måske ligefrem brud af persondataloven m.m.

Når din medarbejder møder ind, skal han eller hun have adgang til en computer, der er opdateret, hurtig,  sikker og besidder det rette software. God IT-drift sikrer stabil drift og gør det let at tilgå virksomhedens digitale infrastruktur, når medarbejderen har en hjemmearbejdsdag eller er til møde og har behov for at kunne tilgå f.eks. præsentationsmateriale.

IT-drift skal dog kunne mere end at sikre fungerende software – den skal levere en god backupplan, da data er en vigtig valuta i firmaet.

Hav altid en backup ved hånden!

Ikke længere tilbage end 2016 og 2017 var der flere sager, der blusede op, fordi virksomheder havde sikkerhedshuller, som hackere og malware kunne slippe igennem.

Det betød, at forretninger enten fik taget deres data som gidsel, og måtte betale for at få adgangen, tilbage eller at malware fæstnede sig til deres filsystemer. Herfra kunne malware f.eks. anvende virksomhedens e-mailadresse og udsende spam-mails med forretningen som afsender eller bruge virksomhedens server til ulovlige aktiviteter – f.eks. til at lagre filer m.m.

Årsagen til bruddet i IT-sikkerheden var, at der simpelthen ikke var nogle til at tage sig af de løbende sikkerhedsforanstaltninger eller uddanne personalet om god skik, når man færdes online. Resultat blev, at der over hele landet blev sat øget fokus på IT-sikkerhed og at der tilmed blev rullet landsdækkende kampagner ud, der skulle forhindre uhensigtsmæssig adfærd online.

I dag er de fleste virksomheder dog udstyret med både backupplan, så den kan genskabe sine data, ligesom de danske erhvervsdrivende anvender IT-support og konsulenter, hvis de ikke har de rette in-house kompetencer til at opsætte et sikkert netværk og afvikle deres programmer optimalt.