Strategi eller sniksnak?

Kender du det, at dine tanker og idéer bliver ved snakken? Selv når andre allerede er introduceret for dem? Det er slet ikke unormalt. Ofte kan det nemlig være svært at tage skridtet videre og gøre tanken konkret ved at anspore til handling.

Det samme gælder for landets virksomheder. Her taler man dog ikke så meget om tanker og idéer, men mere strategier. Disse strategier er vigtige for virksomhederne, fordi de har potentiale til at skabe forbedringer. Både i form af vækst og indtægt, men også set i forhold til de ansatte og deres arbejdsmiljø.

Det kan dog være svært for netop de ansatte at forstå det, når ting pludselig skal gøres anderledes. Derfor er det essentielt, at en ny strategi bliver præsenteret og implementeret rigtigt. Sker det ikke, fejler forsøget typisk, hvilket man desværre ser i mange virksomheder.

Sådan gør man

Når man taler om implementering af strategi, er man nødt til at være konkret. Derfor skal den præsenteres fra ledelsen med konkrete svar på, hvor den nye plan vil føre virksomheden hen. Ledelsens opgave er at få de ansatte til at forstå, hvorfor det er vigtigt og væsentligt. Hvis ikke bliver det svært at overbevise medarbejderne om, hvorfor de skal lægge ressourcer i at bryde deres sikre og velkendte mønstrer til fordel for noget nyt og usikkert. Og eftersom vi mennesker kan lide vaner og sjældent bryder os om forandringer, er det alfa og omega, den fælles forståelse etableres.

Men hvordan sikrer man den her fælles forståelse? Folk opfatter og ræsonnerer forskelligt, så hvad sikrer entydighed? For at sikre dette, er det vigtigt, man er klar og tydelig i sin kommunikation – som allerede nævnt – ligesom man må benytte sig af de stærkeste personer i arbejdsmiljøet. Dette er typisk i form af vellidte mellemledere, der i dagligdagen kan iagttage, hvordan medarbejderne har det og derudover tale for strategien. Ved at bruge vellidte personer som fortalere, kan man skabe mere optimisme omkring de nye tiltag. Information og tiltro skal dog styrkes af hands-on oplevelser. Derfor skal der arbejdes med workshops, så det hele bliver mere tydeliggjort – og dermed mindre fremmedgjort.

Det er en god idé at sørge for, at de indledende workshops fungerer som mulighed for at personalet kan give feedback. Det at føle sig hørt og set er meget vigtigt, når man arbejder med strategiimplementering.  Derudover har medarbejderne ofte værdifulde input, der kan styrke strategien yderligere. På den måde fintuner man strategien samtidig med at den kommer mere mellem hænderne på de ansatte, der dermed forberedes bedre på overgangen med udsigt til at få mere gavn og glæde – hvilket til gengæld skaber bedre resultater for virksomheden.