Arbejdsmiljøet skaber loyalitet

Eksperterne er ikke i tvivl. Det er ikke kun lønnen, der er afgørende for vores valg af arbejdsplads. Trivsel, plads til personlighed, design og gode kollegaer er i højere og højere grad konkurrenceparametre, som den moderne virksomhed skal kunne konkurrere på.

Den moderne arbejdsstyrke kræver moderne forhold

I dag er mange af de ansatte, der findes i det danske erhvervsliv, alle blandt de såkaldt digitalt indfødte. Der er tale om mennesker, der er vokset op tæt på digitale apparater, og som begår sig hjemmevant på internettet samt inden for et bredt udsnit af software.  Disse personer ved, at de har mulighed for at få den samme løn i mange forskellige virksomheder, og derfor måler de deres tilfredshed på andre måder end ved at se på lønchecken.

Denne type ansatte opnår medarbejdertrivsel ved at kunne se deres egen personlighed i firmaet. Derfor er det vigtigt for dem, at forholdene er tiltalende, og at der hersker en vis grad af frihed.

Frihed betyder dog ikke bare flekstid, men også tilladelse til at tilgå projekter kreativt og med den type projektledelse og vidensdeling, der passer individet bedst. Der er naturligvis altid en form for overordnet strategisk beslutning, der skal følges, men denne er ofte tilrettelagt, så der netop er plads til en smule fortolkningsfrihed og egen måde at gøre tingene på.

Samtidig er beliggenhed og indretning væsentlige faktorer, der spiller en stor rolle. Arbejder man inden for en kreativ industri, skal man helst have domicil i et tilsvarende område, mens en bankansat føler sig hjemme i et businessområde.

Fornyet motivation fastholder

Hvor ansatte før i tiden anså det som en bedrift at være ansat et sted længe, ser man i dag mere arbejdspladsen som et midlertidigt opholdssted, inden der skal søges nye udfordringer, der udvikler personen og føjer til det personlige brand.

Det stiller virksomheden i en position, hvor den ofte er nødt til at forny motivation hos den ansatte. Det kan man ikke ved en årlig kontraktfornyelse, hvorfor det bliver en hyppig opgave for mellemlederen at tale med den ansatte og finde velegnede projekter til personen. Den ansatte skal have lyst til at komme tilbage til miljøet og føle, han eller hun har indflydelse. Løbende stimulering og udvikling er nøgleord.

Bemærk desuden at et godt socialt miljø og gode match mellem kollegaer er en stærk motivationsfaktor.

Giv frihed

Medarbejdere vægter deres privatliv højt. Derfor er ikke alle glade for de store åbne kontorlandskaber, hvor man let kan føle sig overvåget. Føler man sig overvåget, påvirker det evnen til at præstere, da det stresser. Derfor skal den ansatte have mulighed for at kunne finde ro i mindre områder, hvor der er plads til at arbejde privat. Frihed – og oplevelsen af frihed – er essentielt for den moderne medarbejder.