Derfor skal din bolig PCB-forsegles

Følgende indhold er sponsoreret

Der er mange ting, man skal have styr på som boligejer. Måske skal du i gang med at male, der skal måske købes nye møbler, og du vil måske også gerne kigge lidt på haven. Det kan let blive svært at finde ud af, hvad man skal prioritere, og hvad man kan vente med. Men det står nok klart for de fleste, at sundhedshensyn vejer højest, og derfor er det en rigtig god idé, at du får PCB-forseglet din bolig, hvis den befinder sig i risikogruppen. Du kan læse mere om stoffet og dets kendetegn i denne guide.

 

Hvad er PCB?

PCB står for polyklorerede bifenyler og beskriver en gruppe af industrielt fremstillede stoffer, der tidligere blev anvendt i forskellige byggematerialer. Konkret vil man kunne finde PCB i huse, der er blevet bygget eller renoveret i perioden fra 1955 og frem til 1971, hvor stoffet blev forbudt. PCB er nemlig meget giftigt for både mennesker og miljø, så derfor er det rigtig vigtigt, at du får tjekket dit hjem for stoffet. Du vil for eksempel kunne finde det i termoruder og forskellige fugeruder, men PCB kan desværre også afgasse til luften og på den måde brede sig til resten af din boligs inventar.

 

PCB-forsegling

Der er heldigvis ting, man kan gøre for at sikre, at boligen er fri for PCB. Firmaet Sealing Group har nemlig udviklet produktet ProSeal, der har vist sig at være rigtig effektivt, når det gælder om at bringe koncentrationen af PCB i boliger ned til fornuftigt niveau. Produktet er blevet testet af Teknologisk Institut med gode resultater, og undersøgelsen følges stadig tæt. Sådan fjerner man PCB, så du kan opholde dig i din bolig uden at skulle frygte for din sundhed. Både for din egen og for din families skyld.

 

Derfor er PCB skadeligt

PCB er et fedtopløseligt stof, og derfor blive oplagret i din krops fedtdepoter. Dette er rigtig uheldigt, da PCB har vist sig at have et væld af skadelige effekter. Stoffet er bl.a. medtaget på listen over de 12 mest kræftfremkaldende stoffer, og det kan desuden påvirke både forplantning, immunsystem og nervesystem. Stoffet er desværre også meget svært nedbrydeligt og findes over næsten hele verden. Der er sågar fundet PCB i kvinders modermælk, og fordi der går så lang tid, før stoffet er blevet nedbrudt, kan det eksistere i forskellige fødekæder i mange år.