Forsøg at optimere tidsregistreringen på arbejdspladsen

På enhver arbejdsplads, hvor flere af medarbejderne er timelønnede, er der brug for en tidsregistrering på den ene eller den anden måde. Dette kan gøres på ved hjælp af mange forskellige metoder, men mange virksomheder anvender gamle metoder, som kræver en hel del ressourcer.

Mange steder er det medarbejderen selv, som har ansvaret for at udfylde en timeseddel, som, når lønnen skal laves, skal tjekkes af en administrativ medarbejder, som skal lave lønnen. Timerne skal manuelt føres ind i et lønningssystem, og dette er tidskrævende, og der er en risiko for, at der sker fejl.

I dag findes der flere teknologiske løsninger for tidsregistrering, som kræver mindre, både når tiden skal registreres, og når lønnen skal laves. En investering i et nyt tidsregistreringssystem kan derfor give besparelser tidsmæssigt og dermed også økonomisk.

Prøv tidsregistrering gratis først

Der findes mange velfungerende virksomheder i Danmark, som kører med gamle tidsregistreringssystemer. Disse gamle systemer fungerer, men de kræver mange ressourcer. Samtidig kan det være svært at ændre den proces, som alle medarbejderne er vante til. Derfor er det vigtigt, at man sørger for at teste et nyt system, før man investerer i det.

Systemet skal fungere og passe til den daglige arbejdsgang, så det ikke bliver mere vanskeligt at registrere timer. Der skal være medarbejdere, som ved hvordan systemet fungerer, og der skal være mulighed for hjælp i en opstartsfase. For at finde ud af om et system passer til en bestemt virksomhed, så bør man inden en investering afprøve en demo model. Flere firmaer, som kan levere et tidsregistreringssystem, tilbyder en gratis demo, som man som virksomhed kan prøve af, før man investerer i selve systemet. På denne måde kan man sikre, at det nye system passer til ens virksomhed.

Lad medarbejderne teste forskellige tidsregistreringssystemer

For at vælge det rette system, så kan det være en god idé at inddrage input fra sine medarbejdere. Medarbejderne er dem, som skal anvende systemet i dagligdagen, og derfor kan det være en fordel at lytte til deres forslag til løsninger.

Flere tidsregistreringssystemer kan tilpasses efter en virksomheds behov, og her kan de timelønnede medarbejderes erfaringer bidrage til at skabe et velfungerende system. På denne måde kan selve processen optimeres, og dine medarbejdere vil føle at de bliver hørt, og at du som chef forsøger at skabe gode forhold for dem.