GPS overvågning af firmabilerne

GPS overvågning af firmabilDet bliver mere og mere udbredt, at der installeres GPS-sporing i firmabiler. Det betyder, at virksomheden kan følge med i, hvor deres biler og dermed deres medarbejdere er i løbet af hele arbejdsdagen. Det er dog kun lovligt, hvis medarbejderne ved, at de bliver overvåget og, hvis de regler, der gælder på området, er opfyldt. Persondataloven har bland andet en række krav, der skal opfyldes, hvis en virksomhed ønsker at benytte GPS-overvågning. For eksempel må de data, der indsamles udelukkende bruges til fagligt relevante formål, der på forhånd anføres som begrundelse. Ud over persondatalovens retningslinjer er der også en række principper fastlagt af DA og LO, som har udarbejdet en samarbejdsaftale på området. Læs med her og få et indblik i regler og retningslinjer.

GPS og Bagsiden af medaljen

Bogstaverne GPS står for det engelske Global Positioning System. En GPS kan beregne en geografisk position helt præcist. Et eksempel er navigationssystemet i en bil, som letter mange menneskers hverdag dagligt. Bagsiden af GPSen er den mulighed systemet giver for at kontrollere menneskers position. En del virksomheder får installeret GPS-sporing i deres firmabiler, fordi det har nogle åbenlyse fordele rent koordineringsmæssigt. Til gengæld medfører det, at de mere eller mindre bevidst kan overvåge deres medarbejdere. GPSen er kommet for at blive og derfor er det bedste, man kan gøre både som virksomhedsejer og medarbejder, at sætte sig ind i de regler, der er udfærdiget på området.

DA og LO’s aftale

I den aftale, der er udarbejdet mellem DA og LO er det virksomhedens samarbejdsudvalg, der skal fastlægge de principper, som er gældende for, hvordan en virksomhed internt indsamler, opbevarer og gør brug af persondata. I tillæg har de to organisationer lavet en aftale, der omhandler kontrolforanstaltninger og herunder brugen af GPS. Anbefalingen er, at de enkelte virksomheder involverer deres medarbejdere i beslutningen om, i hvilken grad GPS kontrol må anvendes. Men uanset om medarbejderne involveres eller ej, er det nødvendigt at opfylde nedenstående betingelser ved en lovlig overvågning:

 • Overvågningen skal begrundes sagligt i årsager, der har med virksomhedens drift at gøre.
 • Målet for overvågningen skal være fornuftigt.
 • Lønmodtagerene må ikke forvoldes et tab på grund af overvågningen.
 • Lønmodtagerene må ikke forvoldes nævneværdige ulemper på grund af overvågningen.
 • Der skal være proportionalitet (fornuftig sammenhæng) mellem kontrollens formål og det anvendte kontrolmiddel.

Persondataloven

Når en virksomhed indsamler oplysninger via GPS skal de leve op til persondatalovens krav. Derfor skal de følgende betingelser overholdes:

 • Der skal råde en god databehandlingsskik
 • Indsamlede oplysninger må udelukkende benyttes til de angivne relevante og saglige formål.
 • Det skal kontrolleres, at oplysningerne er korrekte, inden de ajourføres.
 • Opbevaringen af oplysningerne må kun ske, mens det er nødvendigt i forhold til formålet.

Ud over de ovennævnte betingelser er det nødvendigt, at mindst en af de nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Den person der overvåges skal give sit samtykke.
 • Den overvågede er del af en aftale som gør behandlingen nødvendig.
 • Den dataansvarlige har en retlig forpligtigelse, der gør behandlingen nødvendig.
 • Behandlingen gavner en opgave, der er i samfundets interesse.
 • Behandlingen kan hjælpe den dataansvarlige med at forfølge en relevant og berettiget interesse. Dog kun hvis et hensyn til den overvågede person ikke kommer før denne interesse.

Varsling og overtrædelse

Hvis de ovennævnte betingelser opfyldes kan en overvågning sættes i gang med en varsling på seks uger. Det er muligt at igangsætte en overvågning med et kortere varsel og uden forudgående medarbejderinformation, hvis der foreligger en driftsmæssig begrundelse af tvingende grad, eller hvis overvågningens formål ellers forspildes. Medarbejderne skal selvfølgelig informeres så hurtigt som muligt herefter. Overholder en virksomhed ikke de gældende regler for overvågning, kan det behandles fagretligt. Det sker ved at kontakte virksomhedens tillidsrepræsentant eller kredsen.

Læs mere om GPS overvågning og abonnementer hos Keatech.dk på hjemmesiden her