Jobfokus: Brug for flere metalarbejdere

Det skorter på metalarbejdere. Ledigheden er lav, og det er svært at finde arbejdskraft til virksomheder. Flere ledige får lov at prøve fagområdet, men der mangler dygtige faglærte og fokus på kvalitet.

Den næsten historisk lave ledighed iblandt de danske metalarbejdere gør det selvsagt svært for virksomhederne at udfylde deres produktion, da der mangler arbejdskraft. Det kan få økonomiske konsekvenser for flere virksomheder, der står tilbage med risiko for produktionstab.

Derudover bliver det sværere at sige nej for virksomheden, når der endelig byder sig en mulighed for at få en medarbejder. Det kan gøre det svært at finde det helt rette match, da behovet simpelthen umuliggør den luksus.

Løsningen kan være at tage uddannelsesansvar

En af de løsninger, der kan være med til at sætte gang i mere produktive forhold, kan være et bedre samarbejde mellem erhvervsskolerne og virksomhederne. Det anslås, at over 2.000 personer stadig mangler en læreplads, og det er noget, der kan give branchen et boost fremad.

Netop det faktum, at virksomheder i den grad efterspørger opkvalificeret arbejdskraft, men ikke selv tager ansvar, sender nogle meget uheldige signaler, der groft kan betegnes som en ansvarsfralæggelse. Foruden at være en del af problemet snarere end løsningen, betyder det nemlig også, at der er mange unge under uddannelse, der ikke kan få den læreplads, de drømmer om. Ansvaret skal dog ikke udelukkende lægges ved virksomhederne, men også hos de danske erhvervsskoler, der mangler uddannelsesaftaler med de omkringliggende håndværkere.

Mange unge vælger rutinearbejde fra

På trods af at have mere end 2.000 personer, der søger læreplads, er der ikke nok unge, der starter på erhvervsskolernes metaluddannelser.

De unge gider ikke at udskifte en rundsavsklinge til metal, skære og svejse og lave rutinepræget arbejde, når de i stedet kan være med til at designe ingeniørløsninger, der bryder problematikker og løsninger. Derfor vælger mange de klassiske faguddannelser fra for at i stedet starte på uddannelser med data, EDB og problemløsning i fokus. Og det endda på trods af udsigten til næsten garanteret arbejde og et arbejdsmarked, hvor man som arbejdstager har gode muligheder for at få arbejdspladsen til at strække sig langt – Læs meget mere klik her

Det betyder, at skolerne står over for en holdningskorrigerende udfordring med at skifte de unges opfattelse af erhvervsuddannelsen. En af løsningerne bliver at rette fokus mod de romantiserede håndværksdyder og understrege alsidigheden i metalarbejdernes hverdag og jobmuligheder. Altså at tegne et billede af et fag, som ikke udelukkende består af rutinepræget arbejde.