OPTIMERING AF INTERNE PROCESSER

De fleste virksomheder i dag arbejder under strenge kvalitetskontroller og gør meget for, at deres arbejde er så effektivt som muligt med så lav en fejlmargin i outputtet som overhovedet tænkeligt. Det giver også god mening, for foruden at sikre gode processer, mindsker man risikoen for at produkter kommer retur på grund af fejl. Hermed undgår virksomheden ikke bare et plettet ry, men også de omkostninger, der er forbundet med at skulle erstatte produkter – samt det ofte omfattende administrative aspekt i forbindelse med selvsamme.

Er du produktionsvirksomhed med svejsearbejde som et led af produktionsprocessen? Så bør I have ekstra fokus på jeres svejseprocesser, der ofte skal bruges som en del af dokumentationen, når der f.eks. skal CE-mærkes.

Svejsning er essentielt på stålprodukter

Arbejder du med stålprodukter og afsætter du dem på et europæisk marked, er din svejsning og dokumentation meget vigtig. Faktisk er der omfattende krav for netop at kunne sælge på det europæiske marked, da det kræver en CE-mærkning af produkterne.

Hermed beviser du nemlig, at dine varer lever op til den standard, som er forventet. Men hvordan sikrer du kvalitetskontrol?

Brug en svejsekoordinator

Når du skal have testet kvalitet og vurderet dine processer, er det en fordel at anvende en erfaren svejsekoordinator. En sådan person kan hjælpe dig med at analysere og teste dine produkter på flere forskellige måder. F.eks. kan du få testet og kontrolleret med både visuel inspektion eller ved brug af mere dybdegående kontrolprocesser, som f.eks. ved brug af ultralyd eller penetrerende kontrolarbejde.

Det er vigtigt, at du får efterset hele produktionslinjens evne til at imødekomme krav til CE-mærkningen, samt udføre arbejdet ordentligt og kontinuerligt med afsæt i gode rutiner, der effektiviserer og minimerer hele fejlmarginen.

Hvorfor er det vigtigt?

Det er vigtigt, dine produkter holder som lovet. F.eks. indkøber man stålprodukter i specifikke klasser, fordi man derpå ved, man har indkøbt de rette materialer til en bestemt type byggeri. Her er det ofte afgørende, hvilken bæreevne stålet har, da det skal dokumenteres til bygningerne. Dertil spiller kontrolarbejdet og gode processer naturligvis en enorm rolle.

Sørg derfor altid for, at dine processor er fintunede og efterlader slutbrugeren med et produkt, der holder som lovet.