Sådan kan du forbedre dit firmas kundetilfredshed markant

Mange virksomheder har et helt udmærket produkt, men dette er ikke nok. Det er når man har en virksomhed vigtigt hele tiden at have fokus på kundetilfredsheden, idet det er dem som i sidste ende skaber jeres overskud. Har en virksomhed først fået et dårligt ry hos kunderne, kan dette være årsag til de vælger at købe konkurrenternes produkt, hvis disse kan tilbyde en mere tilfredsstillende service. Dette kan i værste tilfælde skabe et kæmpe underskud i jeres virksomhed, som gør i nu enten er nødt til at sætte prisen på produktet markant ned, eller øge serviceniveauet igen for at lokke kunderne tilbage.

 

Sørg for at have overblik over dine kunderelationer

Man kan som virksomhedsejer, især i større virksomheder hurtigt miste overblikket over kunderelationerne. Dette er en klar ulempe når det kommer til kundetilfredshed, idet det er vigtigt at pleje og fastholde disse relatione. Derfor kan man, hvis man ønsker at forbedre tilfredsheden blandt kunderne, blandt andet tage stilling til om customer relationship management kan være en løsning for lige netop din virksomhed. Denne løsning sikre, du bibeholder et klart overblik over kunderne, idet man hurtigt og nemt kan finde relevante informationer på dem, såsom tideligere historik og mødeaktiviteter. Dette vil også sikre man kan tilbyde den bedste og mest kvalificeret hjælp til kunderne, uanset hvilket problem de end må stå med.

 

Lav en kundetilfredshedsundersøgelse

Det er vigtigt aktivt at se på hvordan man kan forbedre kundetilfredsheden, det nytter ikke noget at prøve at skjule utilfredshederne. Årsagen er at det kan have fatale konsekvenser for virksomheden i den lange bane, hvis den først får et dårligt ry. Derfor kan det være en rigtigt god ide, løbende at udsende kundetilfredshedsundersøgelser, for hele tiden at se på hvordan virksomheden kan forbedres til fordel for kunderne. Når man laver en kundetilfredshedsundersøgelse er det vigtigt at målrette spørgsmålene, til det i gerne vil have kundernes holdning til. Herudover kan man med fordel også tage udgangspunkt i, om man vil lave en kvalitativ eller kvantitativ undersøgelse.  Fordelen ved en kvantitativ undersøgelse er at det primært er ja/nej spørgsmål, det vil sige man nemt og hurtigt kan danne sig et overblik over den overordnet holdning til det. Dog kan den ikke ligesom den kvalitative undersøgelse, komme med en forklaring på hvorfor de helt præcist syntes det ene eller det andet. Derfor kan man eventuelt kombinere de to undersøgelsestyper.