Sådan kan du som erhvervsdrivende reducere din negative indflydelse på miljøet

Her i 2019 er det et stort fokus på at være miljøbevidst. Dette har i høj grad indflydelse på vores hverdag, herunder både kost og transport. Erhvervsdrivende og investorer har også forøget fokus på miljøet gennem initiativer under navnene CSR og ESG. I denne artikel kan du læse om, hvilke initiativer du som lille erhvervsdrivende kan tage for at reducere din negative indflydelse på miljøet og dermed signalere miljøbevidsthed overfor samarbejdspartnere, kunder og investorer.

Emballage og affald

Det første gode råd til dig som erhvervsdrivende for at reducere til miljømæssige aftryk, er at fokusere på valg af emballage og hvorledes du håndterer dit affald. Først og fremmest er der rigtig gode muligheder for at vælge miljørigtigt emballage, hvis co2-aftryk er meget lavere end klassisk emballage. Dette har i høj grad betydning, hvis du er en produktionsvirksomhed eller hvis du er en webshop som skal sende mange pakker til dine kunder. Dernæst er det som nævnt vigtigt, hvordan du vælger at håndtere dit affald. Her er det vigtigt at sortere, så en så stor andel som muligt bliver genbrugt, mens det er vigtigt, at det affald som nu en gang skal destrueres, bliver håndteret på en måde, der er fuldt ud ansvarlig overfor miljøet.

Follow Me Printing

Follow me printing er en moderne og unik printerløsning, der ved brug af et virtuelt køsystem sikrer, at virksomheder med høj grad af administrative opgaver kan reducere mængden af ikke-nødvendig udskrivning af materiale med op til 20%. Derudover kommer systemet også med løbende forslag til miljøforbedrende tiltag, herunder advarsler om unødvendig miljøpåvirkning på visse print, samt forslag om konvertering til gråtoneløsninger, såfremt farver ikke er nødvendigt. Ved brug af dette system kan virksomheder med høj grad af administrative opgaver sikre, at miljøpåvirkningen reduceres og bruge dette som en aktiv del af deres CSR-politik.

Plant træer

Under dette punkt menes selvfølgelig ikke, at I på arbejdspladsen fysisk selv skal ud og plante træer. Til gengæld er det dog muligt at købe områder med plantning af træer til gavn for miljøet. Tilmed kan man måle, hvor stor en gavn for miljøet mængden af træer der plantes har og holde dette op mod sit eget co2-fodaftryk. Dermed kan man faktisk betale sig fra en mængde af træer, der sikrer at virksomhedens aftryk på miljøet bliver neutralt og således ikke medføre nogen negativ indflydelse. Des større virksomheden er, des vigtigere er det at have fokus på CSR og ESG ud fra en driftsmæssig betragtning. Eksempelvis bliver investorer mere og mere opmærksomme på at investere i virksomheder, der lever op til visse ESG krav. For mindre virksomheder er det i højere grad vigtigt, hvis miljøet betragtes som vigtigt for interessenter.