Undgå regnskabsfejl i virksomheden

I 2015 gennemførte FSR – danske revisorer en stor undersøgelse, hvorfra det fremgik, at hver fjerde regnskab indeholdte fejl, som en revisor skulle udbedre, inden det kunne afleveres.

Undersøgelsen slog dermed en streg under behovet for revisorer, der agerer stopklods for fejlagtige regnskaber, som i sidste ende kan forårsage bøder til virksomheden og ødelægge troværdighed. Hvad værre er, så arbejder de pågældende virksomheder ofte på et forkert økonomisk fundament, hvilket i værste fald kan medføre en konkurs.

Outsourcing hjælper de små og mellemstore virksomheder

Særligt de små og mellemstore virksomheder hæfter ofte for de økonomiske fejl. Derfor kan de styrke deres forretning og få et bedre økonomisk overblik ved at outsource deres regnskabsstyring til en revisor eller bogholder.

Årsagen lyder ofte, at en iværksætter eller et mindre IVS sjældent ikke har ressourcerne til at udforme komplekse regnskaber, som lovgivningen forpligter dem til. Men da de stadig vælger at påtage sig regnskabsstyringen, opstår der risiko for fejl. Særligt hvis der ikke er en anden part, der efterser regnskabet inden det videresendes til SKAT.

TalXperten, der er revisor i Kolding, genkender konklusionen fra undersøgelsen, da de ofte ser fejl i regnskaber fra mindre lokale virksomheder. Hos TalXperten ser man dog ikke problematikken i at en mindre virksomhed skal overlade deres regnskaber til revisorer. De ser det derimod som en gevinst, der frigiver tid og fokus til kerneforretningen.

Brug kræfterne det rette sted

Små og mellemstore forretninger vil ofte kunne finde bedre områder at bruge deres tid, end på regnskabsstyring. Vælger virksomhedsejerne at bruge deres tid på økonomi, ofrer de den fra øvrige områder som blandt andet salg og kundeservice. Altså går man på kompromis med sine kernekompetencer i forsøget på at spare en mindre udgift.

Opfordringen lyder, at man i stedet fortsat forsøger at udvikle sin forretning, men lader økonomistyringen overgå til en fast bogholder eller revisor.

I dag er det ikke kun store revisionsvirksomheder, der kan varetage kontrol af regnskaberne. Mindre virksomheder og personer, der arbejder som freelancere, har budt ind på markedet og gjort det lettere for mindre virksomheder at finde midlerne til en professionel gennemgang af økonomien.

Det er ganske essentielt for den videre udvikling af forretningen, da f.eks. banker ser meget nøje på regnskaberne og kan afvise at yde lån, hvis en virksomheds økonomi fremstår sjusket eller der er tvivl om, hvorvidt der er styr på bundlinjen.

Dermed spænder de mindre erhvervsdrivende ofte ben for sig selv ved ikke at overlade deres økonomistyring til en professionel.