Elinstallationsrappor og mangler ved boligen

Elinstallationsrapport boligElinstallationsrapporten er en rapport udarbejdet af en autoriseret elinstallatør, og er en uvildig gennemgang af boligens elinstallationer, baseret på en fysisk og visuel gennemgang af boligen. Ofte udarbejdes den sammen med en tilstandsrapport, idet den er forudsætning for at køber og sælger kan tegne ejerskifteforsikring.

Hvad indeholder elinstallationsrapporten

Elinstallationsrapporten er resultatet af elektrikerens gennemgang af boligens elinstallationer, herunder eltavler, stikprøver på aftagelige installationer og lampeudtag. Man vil også tage udgangspunkt i sælgers oplysninger om elinstallationer, såvel som foretage spændingsmålinger udvalgte steder.
Hver fejl der findes gives en karakter ud fra en specifik skala.

Skala og karaktersystem

IB: Ingen bemærkninger.

  • K0: Praktisk eller visuel mangel der kan påvirke en købers indtryk, men som ikke udgør en funktionel mangel.
  • K1: Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden
  • K2: Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen
  • K3: Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen. Det vil typisk være varmemærkede kabler eller kabler uden isolering med risiko for stød.
  • UN: Bør undersøges nærmere

Hvem bestiller elinstallationsrapporten

I forbindelse med et boligsalg vil det være sælger der forestår bestilling og rekvirering af elinstallationsrapporten, såvel som sælger også får udarbejdet tilstandsrapport og med udgangspunkt i disse dokumenter får indhentet tilbud på ejerskifteforsikring.

Elinstallationsrapport pris

En elinstallationsrapport varierer meget i pris, og kan den bedste pris fås når den bestilles som del af en pakke med tilstandsrapport og energimærke. Bestil alene vil den koste ca 2.000-3.000 kr, afhængig af boligens alder og størrelse. Sikkerhedsstyrelsen har tidligere håndhævet en maksimalpris, men denne er pt. frigivet, så det vil være op den enkelte el-installatør at sætte prisen.

Elinstallationsrapport gyldighed

Elinstallationsrapporten er kun gyldig i 1 år.

Huseftersynsordningen og tilstandsrapporten

Huseftersynsordningen er en ordning, hvor køber og sælger kan opnå en stor grad af sikkerhed i forbindelse med bolighandel. Som køber kan rette krav om erstatning for fejl og mangler mod forsikringsselskabet fremfor en mere eller oftest mindre illikvid sælger. Således kan sælger få udarbejdet en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, og indhente tilbud på en ejerskifteforsikring. Køber kan undlade at benytte sig af tilbuddet, men må være indstillet på at være begrænset i sin mulighed for i fremtiden, at håndhæve eventuelle erstatningskrav mod sælger.
Såfremt både køber og sælger køber ejerskifteforsikringen, der som udgangspunkt har en varighed på 10år, vil de dermed begge opnå flere fordele, skulle der mod forventning opstå problemer efter køber har overtaget boligen. Ved konstatering af fejl og mangler vil køber i første omgang gå til forsikringsselskabet med henblik på afklaring af, om den er dækket af forsikringen.

Mangelsag i boligen

Hvis der skulle opstå en mangel ved boligen, og du mod som køber mod forventning ikke opnår dækning via ejerskifteforsikring, kan du overveje at rette et krav mod sælger. Her bør du rådføre dig med en advokat med speciale i boligsager. Noget af det første han eller hun vil gøre, er at orientere sig i sagen, og sikre at du reelt har en chance for at vinde en mulig sag. Selv ved en meget lille chance for at vinde, bør du som lade advokaten fremsende kravet til sælger, for på den måde at gøre sælger opmærksom på problemstillingen, og hvis du er heldig, kan sælger vælge betale erstatningen uden videre. Så undgår sælger at skulle igennem en sag, og det er et muligt udfald i ved mindre erstatningskrav.