Rekruttering og vikar

rekrutteringAt ansætte en ny medarbejder kan være en lang, uoverskuelig og vildfarende proces. Det kan være tungt, både administrativt og i forhold til tid og ressourcer at finde den rigtige medarbejder, hvorfor mange virksomheder med forhold kan gå over til at ansætte vikarer til forskellige typer af arbejde i stedet. Find Jeres næste her. Hos et rekrutteringsfirma som Adecco tilbydes der rekruttering til både vikariater, projektansættelser og fastansættelser, samt outplacement og andre HR-ydelser, hvorfor der altså er muligheder inden for stort set alle former for erhverv og behov for den enkelte virksomhed.

Der tilbydes her Danmarks største pulje af kvalificerede vikarer, der på forhånd er blevet screenet og interviewet med henblik på kompetencer, erfaring og ønsker i forhold til arbejde, hvilket ligeledes understreger diversiteten og muligheden for at vælge mellem mange kvalificerede kandidater ved at benytte sig af en vikar frem for den traditionelle fastansættelse på egen hånd. Det giver visse fordele at vælge vikarer gennem det største rekrutteringsfirma. Dels kan der tilbydes rekruttering og vikarservice med fageksperter inden for næsten alle brancher, men hertil sikres der også nogle besparelser i forhold til administrativt besvær ved almindelige former for ansættelser.

Rekruttering, der giver glade virksomheder og medarbejdere

Som nævnt er der tale om Danmarks største pulje af kvalificerede vikarer hos Adecco, og disse mulige kandidater er på forhånd blevet afstemt med forventninger,  ordentlig løn, gode overenskomster og personlige interesser og kompetencer. Dette gør ikke blot ansættelsesprocessen for den enkelte virksomhed hurtigere og mere enkel, det sikrer også mere motiverede medarbejdere, der hurtigt og fleksibelt står klar til en opgave. Dette gælder både kortvarige opgaver af forskellig karakter, men også projektansættelser og sågar fastansættelser ved længere forløb inden for alle brancher.

Som virksomhed vil der indledningsvis være en samtale, hvor man giver udtryk for sine ønsker og former for opgaver til kunden, og på baggrund af denne samtale vil der blive udarbejdet en firmaprofil. Denne firma- og jobprofil vil dernæst kunne præsenteres til de mange kandidater, og udvælgelsen af kvalificerede kandidater vil hurtigt ske gennem det store interne netværk i Adecco samt gennem ekstern annoncering. Der vil altid være en præsentation og udvælgelse af kandidater, så der med sikkerhed vælges den rigtige medarbejder til opgaven, og rekrutteringsfirmaet vil være med som sparringspartner gennem hele forløbet. Undervejs vil der være sparring med alle parter, og efter forløbet vil der ligeledes være evaluering for at sikre fremtidig succes.

Er du i tvivl om hele processen, når en ny medarbejder skal findes? Så læs eventuelt om hvad en god rekrutteringsproces er her