Hvad er fysiurgisk massage?

Fysigurissk firmamassageVed en fysiurgisk massage arbejdes der dybt i kroppens muskler og væv. Massøren skal derfor vide meget om kroppens anatomi – musklernes tilhæftning og udspring, deres funktion og tilstand. Den fysiurgisk massage adskiller sig altså betydeligt fra en kosmetisk kropsmassage, som er en overfladisk massage, der anvendes til at berolige og skabe velvære. Når muskulaturen gennemarbejdes i dybden via den fysiurgiske massage, kan eventuelle skader afhjælpes. Under massagen benyttes forskellige massageteknikker alt efter den enkelte klients situation og gener. Ud over ro og afspænding bibringer den fysiurgiske massage bedre blodgennemstrømning, udskilning af affaldsstoffer og øger kropsbevidstheden. Derudover forebygger den skader og afhjælper eventuelle muskulære problemer.

En effektiv behandlingsform

Hvis man går til en professionel fysiurgisk massør med gener i musklerne, vil han eller hun i mange tilfælde kunne afhjælpe dem. Det har nemlig vist sig at fysiurgisk massage er en effektiv behandlingsform, når det drejer sig om gener i bevægeapparatet af muskulær art. Det kan for eksempel dreje sig om overbelastede muskler og sener forårsaget af ensformigt arbejde – for eksempel ved en computerskærm, tunge og forkerte løft eller af pludselige traumer, der sætter sig i kroppen. I undersøgelser er det i tillæg påvist at, den fysiurgiske massage er topscore, når det drejer sig om at fjerne det vi populært kalder spændingshovedpine – en hovedpine, der er udløst muskulært.

Derfor er massageformen også blevet populær på virksomheder, der har mange medarbejdere med stilsiddende arbejde. Læs eventuelt mere herom på https://Raskrask.dk/firmamassage/

Massagen tager udgangspunkt i lægevidenskaben

Ordet fysiurgisk kommer af ordet fysiurgi, som betyder at man behandler bevægeapparatets lidelser gennem mekaniske principper såsom massage, kulde og varmebehandling og strækteknikker. Fysiurgisk massage er virkningsfuld, fordi den er opbygget med udgangspunkt i de anatomiske strukturer kroppen har og som udgøres af muskler, knogler, ledbånd og sener. Det er således en massage der bygger på en lægefaglig tilgang. En erfaren fysiurgisk massør kan med hænderne og fingrene mærke, hvilken tilstand klientens væv er i. Behandleren kan derfor fra gang til gang mærke ændringer i vævene og dermed tilrette behandlingen og vejledningen til klienten undervejs i behandlingsforløbet. Når den fysiurgiske massage udføres korrekt har den en række restituerende og forebyggende virkninger. Nogle af disse uddybes herunder.

Varmeeffekten og pumpeeffekten

Der opnås en varmeeffekt, når massørens hænder og fingre gnider mod klientens huden samt, når vævslagene forskydes enkeltvis. Massagegrebenes pumpeeffekt vil tillige blandt andet sørge for, at de små blodkar i musklerne åbnes, hvorved blodtilstrømningen til eventuelt skadet væv øges. Ved siden af de nævnte mekaniske effekter, vil der være en biokemisk effekt i form af frigjorte intracellulære enzymer såsom for eksempel histamin. Varmen vil medføre afslapning i kroppens muskler dog specifikt i det område, der har været under behandling. Varmen vil derudover øge blodets cirkulation i området, hvorved affaldsstoffer transporteres væk og næringsstoffer kommer til med en helende virkning.

Strækeffekt

Når man strækker sine muskler ud selv for eksempel, når man har dyrket sport, kan man ikke få fat i alle muskelfibrene. Grunden er, at en muskels fibre ikke er lige lange og udstrækningen derfor primært påvirker de korteste fibre. Når man får massage af en professionel fysiurgisk massør, kan hun eller han imidlertid udstrække de forskellige grupper af muskelfibre, så alle bliver påvirket. Dette er især fordelagtigt i de områder, der er overbelastede. Ved hjælp af massagen kan man behandle belastede og spændte områder, der ellers er svært tilgængelige.

Massage og kredsløb

Fysiurgisk massage er også godt for kredsløbet, som påvirkes både mekanisk og biokemisk. Det er blandt andet det såkaldte autonome nervesystem, der stimuleres. Det medfører at kapillærer og arterioler åbnes og dermed giver en større gennemstrømning af blod i det behandlede område. Har man muskelvæv og bindevæv, der er overbelastet medvirker den øgede kredsløbscirkulation på det pågældende sted til en hurtigere heling af det skadede væv.

Massage og smertelindring

Hvis man har smerter, vil den blodgennemstrømning, der sker under massagen sammen med den endorfin, der udskilles på grund af massagens mekaniske påvirkning, nedsætte smerten i det behandlede området markant.

Interessen er stigende

Både inden for områder som medarbejdermasssage, sportsmassage og velvære er interessen og brugen stigende- og der er behov for flere massører.
Kunne det være noget for dig? Læs mere om  job som massør?