Hvad laver en landmåler?

En landmåler (også kaldet en landinspektør) er en uddannet fagperson, som varetager mange typer opgaver når der skal bygges nyt, eller en eksisterende bolig skal udvides.

Landmåleren/landinspektøren laver flg:

  • arkitekt- og ingeniørarbejde.
  • Bygningsplanlægning.
  • Opmåling og indberetning af arealer.
  • Udformning af lokalplan.
  • Digitalisering af planlægning til registrering og lovgivning.

En landmåler er med fra start til slut

Helt fra den spæde start, vil landmåleren være med i et bygningsprojekt. Han (eller hun) vil være behjælpelig med at kvalificere og vurdere de tanker, som kunden har gjort sig i forbindelse med ny- eller tilbygning. Landmåleren er den der har styr på, hvad der kan lade sig gøre indenfor lovens rammer. Landmåleren udarbejder, efter en grundig og saglig vurdering af dine planer, en lokalplan for projektet. Lokalplanen indeholder en redegørelse for hvordan området vil se ud eller vil skulle anvendes. Du bør altid forvente, at kommunen forlanger en lokalplan i forbindelse med ny- eller tilbygning, inden der bliver givet tilladelse.

Har du styr på de juridiske krav?

Landmålere konsulteres oftest af husejere for vejledning i de juridiske krav for ny- eller tilbygninger. Det handler bl.a. om registrering af forskellige dele vedrørende nuværende og fremtidigt bygningsværk. Der er også ofte brug for vejledning i de love, som regulerer anvendelsen. Det kan være temmelig komplekst, at overskue de mange forskellige paragraffer.

Tænker du utraditionelt eller anderledes?

Har du tænkt dig at dit nye hus eller din tilbygning skal være anderledes? Landmåleren kan være en god hjælp, uanset om du går efter noget moderne byggeri, eller det skal være personligt med skæve vinkler. I kan i samarbejde finde frem til de bedste ideer, så

Skal dit nye hus eller din tilbygning være utraditionelt? Uanset om det skal være et moderne og kreativt bygningsværk, eller noget meget personligt med skæve vinkler, så kan landinspektøren hjælpe dig. I et samarbejde kan I finde frem til de bedste ideer, til den bygning du har tænkt dig.

Når I er enige om udformningen, så udformer landmåleren en arkitekttegning over det areal, som der skal søges godkendelse til.

Landmåleren veksler mellem arbejdet i marken og på kontoret

Landmåleren er uddannet til at veksle mellem arbejdet i marken og arbejdet på kontoret.

Som udgangspunkt vil landmåleren følge dig i hele processen. Lige fra første samtale til den endelige byggetilladelse.