Sådan behandles belægninger på bygningers facade bedst

FacaderensNår du ønsker at få facaden på din bygning renset, så den fremstår som ny, så bør du få fat i en specialiseret facaderenser. Han eller hun vil kunne vurdere, om belægningerne på din bygnings ydermur består af alger, lav eller smuds. Herved kan facaderenseren foretage en afrensning af facaden, så bygningen kommer til at fremstå ordnet og pæn.
Det behøver ikke at være svært for dig som ejer af bygningen at få renset din facade. I denne artikel kigger vi på, hvad det kræver at få renset facaden, så den igen kommer til at fremstå i god og præsentabel stand.

Forberedende arbejde på din facade

For at facaderenseren kan udføre det bedst mulige arbejde for dig, kommer han eller hun først ud til dig og besigtiger din bygning. Herved kan facaderenseren danne sig et overblik over, hvilken type misfarvning og belægning, der er tale om.
På besigtigelsen kigger facaderenseren således efter, hvilken type af alger, der er tale om, hvor længe de har været på facaden, og hvor dybt de har sat sig. Facaderenseren kigger også efter, om der er andre typer af belægninger og misfarvninger på facaden, så som lav og sod.

Besigtigelsen er samtidig nødvendig for at afklare, hvilke materialer og overfladestruktur facaden på bygningen består af. Derved kan facaderenseren bedst vælge den ideelle metode til at rense din facade. Ud fra bygningen stand og typen af belægningen, vælger facaderenseren så de bedste kemikalier til rensningen. Som udgangspunkt prøver renseren dog altid at undgå at rense facaden med kemikalier af hensyn til miljøet.

Rensning og vedligeholdelse af din bygnings facade

Når det er afklaret på besigtigelsen, hvilken type algebelægning, der er tale om, og hvilken type facade, din bygning har, er det tid til at udføre selve facaderensningen. Til rensning af facade benytter facaderenseren sig af særligt udstyr. Valget af dette udstyr afhænger af belægningens beskaffenhed samt facadens materialer. Typisk foregår selve feltarbejdet med rensningen af bygningens facade med en højtryksrenser, som kan bruge både varmt og koldt vand. Efter afsluttet behandling af din facade, skulle bygningen gerne fremstå velordnet og som ny!

Du er naturligvis også interesseret i, at bygningen bevarer sin flotte facade efter afrensningen. Derved kan du også undgå, at der skal foretages endnu en facaderensningen indenfor overskuelig fremtid. Dette kræver naturligvis noget vedligeholdelse. I praksis bør der foretages en overfladebehandling af facaden en gang om året. Muren eller væggen bør overfladebehandles, så fugt og vand ikke får mulighed for at trænge ind. Samtidig mindsker overfladebehandlingen risikoen for, at alger og skimmelsvamp sætter sig facaden igen.

Dette arbejde vil dog for langt de fleste folk være pengene værd, eftersom bygningen derved permanent kommer til at fremstå velholdt og ordentlig.