Værd at vide ved overdragelse af virksomhed

Når man skal overdrage sin virksomhed til en ny ejer, er der mange forskellige ting at holde øje for, og det er samtidigt også meget vigtigt, at man får taget alt dette i betragtning for at opnå en god overdragelse. Det er også vigtigt, at det kommer til at foregå i overensstemmelse med love og bestemmelser. Det kan nemlig give anledning til større konsekvenser, hvis man kommer til at lave sin virksomhedsoverdragelse i uoverensstemmelse med loven, hvorfor det kan være en fordel at samarbejde med professionelle såsom advokat Holstebro. Professionelle som advokater ved netop, hvad der er lovligt i forhold til virksomhedsoverdragelse, mens de samtidigt også kan rådgive i forhold til at lave en god virksomhedsoverdragelse for alle parter.

Forberedelse er et vigtigt element at have styr på

For at sikre en god virksomhedsoverdragelse, er det vigtigt, at der er tale om god forberedelse, da det er med til at give et bedre resultat. Uanset om der er tale om salg, ejerskifte eller skift i generation, kan det være en god fordel at kontakte en advokat for at få hjælp i hele processen fra overvejelsernes begyndelse til den egentlige overdragelse. Forberedelsen kan bestå i overvejelserne omkring eventuelle købere, behov for investorer, afdækning af risiko og lignende, som alt sammen er vigtigt at have med i ligningen ved en overdragelse. Det kan være en udfordring selv at holde styr på, hvorfor det kan være en fordel at få hjælp til dette, hvormed det også er muligt at bibeholde et bedre overblik.

Overdragelsen skal afstemmes med overtageren

Hvis der er tale om et generationsskifte, eller en anden situation, hvor virksomheden skal overdrages til et familiemedlem, er det vigtigt at have overblik fra starten og faktisk indlede forberedelserne op mod 5 år inden selve overdragelsen. Det giver en mere glidende overgang og en bedre oplært ejer. Det er også en fordel at starte et par år før, hvis en anden medarbejder skal overtage firmaet, da det også vil give en mere flydende overgang for firmaet og dets medarbejdere. Det kan også være, at virksomheden simpelthen skal sælges til en udefrakommende, hvilket også kan tage en årrække, da det er vigtigt at få lavet en glidende overgang, således firmaet fortsat kan bibeholde den planlagte kapacitet. I alle tilfælde er det vigtigt at gøre det fordelagtigt for alle parter og på en lovlig måde, hvilket en advokat kan være behjælpelig med.