Akupunktur mod stress og forhøjet blodtryk

Blodtryk og stressDer er rigtig mange mennesker, der lider af for højt blodtryk. Det er en alvorlig tilstand, som skal behandles ved, at blodtrykket reguleres og sænkes. Imidlertid er der mange bivirkninger forbundet med den medicin, der traditionelt benyttes indenfor det vestlige sundhedsvæsen. Det får mange mennesker til at søge en alternativ behandlingsmetode. Akupunktur har vist sig at være en effektiv måde at komme det høje blodtryk til livs.

Hvad er blodtryk?

Når man bruger betegnelsen blodtryk, angiver man, hvor meget hjertet skal arbejde, når det skal pumpe blodet ud i pulsårene. Blodtrykket måles ved to tal, som angiver hjertets slagtryk og hviletryk. Slagtrykket benævnes også systolisk blodtryk. Det angiver det højeste tryk i pulsåren i det øjeblik hjertet sammentrækkes og pumper blodet ud i kroppen. Hviletrykket benævnes også diastolisk blodtryk. Det angiver det laveste tryk på pulsårens væg, idet hjertet slapper af ind imellem to slag.

Hvad betyder for højt blodtryk?

Man får et for højt blodtryk, hvis hjertet skal bruge mere kraft for at få blodet pumpet igennem pulsårene. Det vil sige, at der skal et højere tryk til end normalt. Årsagen er, at årene af den ene eller anden grund yder modstand. Man ved ikke altid hvorfor. Det kan være arveligt, og det kan skyldes livsstil. Konsekvensen er under alle omstændigheder, at det høje tryk slider på hjertet, som kan risikere med tiden at blive stift, tykt og svækket.

Det normale og lave blodtryk

Når et blodtryk betegnes som normalt, ligger det systolisk mellem 100 og 140 og diastolisk mellem 60 og 90. Hvis et blodtryk ligger under 100/60 kaldes tilstanden hypotension. Hypotension kan betyde, at man føler sig svimmel og har let til at besvime. Det sker, fordi hjernen ganske enkelt ikke får tilført nok blod. Lider man af kronisk hypotension, kan det i værste fald betyde, at kroppens organer ikke får nok blod. Det er for eksempel det, der sker ved det såkaldte akutte kredsløbschok.

Det høje blodtryk

Ligger et blodtryk over 140/90 kaldes tilstanden for hypertension. Hypertension kan bevirke en risiko for blodpropper samt hjerte/kar-sygdomme såsom eksempelvis forstørret hjerte og apopleksi. Det er en alvorlig tilstand, der skal behandles med rygestop, diæt og motion samt i nogle tilfælde med traditionel vestlig medicin. Har man et blodtryk, der ligger over 140/90 eller under 100/60 skal man søge læge.

Behandlingen er subjektiv

Går man til en akupunktør, vil han eller hun undersøge klienten og ud fra hans eller hendes symptomer vurdere behandlingsformen. Behandlingen gribes forskelligt an alt efter, hvem klienten er. Den er dermed helt subjektivt og tilrettelægges den enkelte klient. Da livsstil og kost ofte spiller ind på årsagen til det forhøjede blodtryk, kan der både indgå kostvejledning, TCM (Traditionel Chinese Medicin) og akupunktur i behandlingen.

Forskning og akupunktur

Der har været gode resultater, når det kommer til akupunktur og for højt blodtryk. I 2007 blev en undersøgelse fra Tyskland offentliggjort. Undersøgelsens resultater viste, at akupunktur har en betydelig positiv indvirkning på både det, der kaldes det diastoliske blodtryk og det systoliske blodtryk. Akupunkturbehandlingerne i undersøgelsen resulterede i en blodtryksreduktion, der kan sammenlignes med brugen af antihypertensiv medicin og aggressive livsstilsændringer, der resulterer i eksempelvis radikale saltrestriktioner. I den tyske undersøgelse deltog 160 patienter. De havde alle en mild, moderat og ukompliceret hypertension. I 6 uger fik de akupunktur af kinesiske læger. Alle patienterne fik 22 sessioner á 30 min. Da der var gået 6 uger, var deres blodtryk – både det diastoliske og systoliske – stærkt forbedret.

Undgå bivirkninger

Som man kan se, er der mange gode grunde til at søge akupunktur, hvis man lider af et forhøjet blodtryk. Akupunkturen har ingen bivirkninger modsat den vestlige medicin, der anvendes til at sænke blodtrykket.