De nye 98 kommuner i Danmark

16 juni 2005 blev det endelige kommunale Danmarkskort færdigt og det indeholder 98 kommuner hvoraf 65 har fået nye navne pga sammenlægning.

Den nye inddelingslov blev vedtaget af partierne: Radikale Venstre, DF og Socialdemokratiet.

Navnene på de nye kommuner er opstået ud fra tilbagemeldinger fra hver kommunes bestyrelse og kun i 5 tilfælde var der uenighed om navnene.

Du kan her på siden downloade det nye kommunekort. – Klik her